• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • การประกอบพิธีกรรมช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
เทศกาลถือศีลกินผัก

การประกอบพิธีกรรมช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

พิธียกเสาโกเต้ง

.

หนึ่งพิธีกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าเทศกาลถือศีลกินผักได้เริ่มขึ้นแล้ว การประกอบพิธีอัญเชิญ องค์ยกฮ่องซ่งเต่ หรือ พระอิศวร และ องค์กิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือ พระราชาทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธี โดยจะนำตะเกียงไฟบูชาเทวดาทั้ง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งที่เป็นไม้ไผ่ตรง 36 ปล้อง ซึ่งพิธียกเสาร์โกเต้งจะจัดขึ้นในวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจ

.

พิธีปีนบันไดมีด (พิธีโต่ทุ้ย)

.

เป็นพิธีแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าบรรดาม้าทรงที่ต้องทนความเจ็บปวดกับใบมีดที่ที่คมกริบ นำไปมาวางเรียงเป็นขั้นบันไดหลายๆขั้น โดยด้านบนสุดของขั้นบันไดจะมีธงปักอยู่เสมือนเป็นเส้นชัยและจุดหยุดพักให้พระ เพราะบันไดของแต่ละศาลเจ้ามีความสูงอยู่ไม่ใช่น้อย ก่อนที่จะต้องปีนลงอีกด้านหนึ่งของบันไดซึ่งทำจากใบมีดเช่นกัน

.

พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

.

อีกหนึ่งพิธีที่ขอบอกว่าห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาด พิธีลุยไฟถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำขึ้นเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ จากสิ่งไม่ดี สิ่งสกปรกทั้งหลาย โดยมีพระม้าทรงเป็นตัวแทน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ในการควบคุมความร้อนจากกองไฟ ในแต่ละศาลเจ้าจะกำหนดวันทำพิธีของตนขึ้นมา ซึ่งจะได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอ

.

พิธีแห่พระรอบเมือง (พิธีอิ้วเก้ง)

.

พิธีแห่พระรอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง อีกหนึ่งสีสันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานถือศีลกินผักเลยก็ว่าได้ เปรียบเสมือนการออกประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของกษัตริย์ จะเห็นได้จากขบวนแห่ที่มีทั้งขบวนธง, เสลี่ยงเล็ก หรือ ไท่เปี๋ย, ขบวนของฉัตรจีน (นิ่วสิ่ว) ตามด้วยเสลี่ยงใหญ่ หรือ ตั่วเหลี้ยน ตามลำดับ นอกจากขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่แล้ว การเสียบแทงอาวุธของม้าทรงที่ต้องทนต่อความเจ็บปวด เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีกินผัก ซึ่งตลอดทางที่ขบวนผ่านจะเต็มไปด้วยเสียงประทัด และโต๊ะของบูชาที่บรรดาชาวบ้านมาตั้งไหว้ตลอด 2 ข้างทาง

.

พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน)

.

พิธีนี้จะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของเทศกาลกินผัก โดยเป็นพิธีที่ทำเพื่อเป็นการปัดเป่าให้สิ่งไม่ดี หรือ เคราะห์ร้ายต่างๆออกจากตัว เวลาข้ามสะพานแต่ละคนจะมีโต้ยซี้น หรือตุ๊กตาต่างตัวเขียนชื่อวันเดือน ปี เกิด ด้านใต้สะพานจะมี ตะเกียงไฟน้ำมันจุดอยู่ เพื่อคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายในตัวผู้เข้าพิธีให้หมดไป

Leave a Reply