• Home
  • /
  • Tag Archives:  Phuket Food Festival 2020
อาหารไทย, Phuket Food Festival 2020, งานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต

งานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 22 “Phuket Food Festival 2020”

สำหรับการจัดงาน Phuket Food Festival 2020 เทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต ครั้งที่ 22 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต จัดโดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ในการกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นได้ลิ้มลองของดีและของอร่อย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการที่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินงานมาครบ 27 ปี และเพื่อสนับสนุนการได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ในฐานะเป็นเมืองแห่ง Gastronomy ส่วนไฮไลต์ของการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในธีมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางคือทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มีถังขยะแยกประเภทชัดเจนอุปกรณ์ภาชนะที่ใช้ นอกจาก Noโฟม แบบ 100% แล้ว เรายังลดหลอดพลาสติก ลดภาชนะพลาสติก เน้นภาชนะจากธรรมชาติ ซึ่งงานนี้ใครเอาภาชนะมาใส่ลดทันที 5 บาท นอกเหนือจากนี้ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังมีการระบาดจากเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ชาวภูเก็ตเราได้รับผลกระทบจากที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เหนือสิ่งใด คนจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเราจะมีการขึ้นป้ายให้กำลังใจชาวจีนจากใจชมรมฯ…