• Home
  • /
  • Tag Archives:  อาหารไทย 4 ภาค
อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาค ที่ใครมาก็ต้องลอง!!!

เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว อาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกตามวัตถุดิบที่หาได้จากแหล่งอาหารในพื้นที่นั้นๆด้วย ซึ่งอาหารพื้นบ้านเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคหลักๆได้ 4 ภาค ได้แก่ อาหารเหนือ อาหารภาคกลาง อาหารใต้ และอาหารอีสาน   อาหารภาคเหนือ ในอดีตบริเวณภาคเหนือเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน จึงได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาหารการกินด้วย อาหารในภาคนี้มักจะทานคู่กับข้าวเหนียวเป็นหลัก แต่เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาหารส่วนใหญ่ที่นี้มักจะมีไขมันมาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล  ไส้อั่ว แคบหมู เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เป็นด้วยภูมิประเทศบางส่วนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและบนยอดดอยที่สูงใกล้แหล่งป่าธรรมชาติ จึงนิยมนำพืชพันธุ์ในป่ามาปรุงเป็นอาหาร เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผักแค บอน หยวกกล้วย ผักหวาน ทำให้เกิดอาหารพื้นบ้าน ชื่อต่าง ๆ เช่น แกงแค แกงหยวกกล้วย แกงบอน เป็นต้น     อาหารภาคกลาง ถือเป็นอาหารที่มีรสชาติอย่างหลากหลาย ลักษณะเด่นของอาหารภาคกลาง จะมีรสชาติครบ เปรี้ยว หวาน มันเค็ม เผ็ด มีความปราณีตในการตกแต่งจานอาหารสวยงาม และมักใช้พวกเครื่องแกงชนิดต่างๆ หรือ กะทิ…