• Home
  • /
  • Tag Archives:  เทศกาลถือศีลกินผัก
เทศกาลถือศีลกินผัก

การประกอบพิธีกรรมช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

พิธียกเสาโกเต้ง . หนึ่งพิธีกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าเทศกาลถือศีลกินผักได้เริ่มขึ้นแล้ว การประกอบพิธีอัญเชิญ องค์ยกฮ่องซ่งเต่ หรือ พระอิศวร และ องค์กิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือ พระราชาทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธี โดยจะนำตะเกียงไฟบูชาเทวดาทั้ง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งที่เป็นไม้ไผ่ตรง 36 ปล้อง ซึ่งพิธียกเสาร์โกเต้งจะจัดขึ้นในวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจ . พิธีปีนบันไดมีด (พิธีโต่ทุ้ย) . เป็นพิธีแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าบรรดาม้าทรงที่ต้องทนความเจ็บปวดกับใบมีดที่ที่คมกริบ นำไปมาวางเรียงเป็นขั้นบันไดหลายๆขั้น โดยด้านบนสุดของขั้นบันไดจะมีธงปักอยู่เสมือนเป็นเส้นชัยและจุดหยุดพักให้พระ เพราะบันไดของแต่ละศาลเจ้ามีความสูงอยู่ไม่ใช่น้อย ก่อนที่จะต้องปีนลงอีกด้านหนึ่งของบันไดซึ่งทำจากใบมีดเช่นกัน . พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย) . อีกหนึ่งพิธีที่ขอบอกว่าห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาด พิธีลุยไฟถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำขึ้นเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ จากสิ่งไม่ดี สิ่งสกปรกทั้งหลาย โดยมีพระม้าทรงเป็นตัวแทน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ในการควบคุมความร้อนจากกองไฟ ในแต่ละศาลเจ้าจะกำหนดวันทำพิธีของตนขึ้นมา ซึ่งจะได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอ . พิธีแห่พระรอบเมือง (พิธีอิ้วเก้ง) . พิธีแห่พระรอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง อีกหนึ่งสีสันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานถือศีลกินผักเลยก็ว่าได้ เปรียบเสมือนการออกประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของกษัตริย์ จะเห็นได้จากขบวนแห่ที่มีทั้งขบวนธง, เสลี่ยงเล็ก หรือ ไท่เปี๋ย, ขบวนของฉัตรจีน (นิ่วสิ่ว) ตามด้วยเสลี่ยงใหญ่ หรือ…